GPDR

HAUENKALASTAJAT SUOMI
TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT JA KÄYTTÖEHDOT

Rekisteriseloste

GDPR:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hauenkalastajat Suomi Oy

2. Yhteystiedot rekisterinpitäjään

info@hauenkalastajat.fi

3. Rekisterin nimi

Hauenkalastajat Suomi -asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa henkilötietoja, joihin lukeutuu kaikki sellainen tieto, jolla voidaan tunnistaa ja yksilöidä henkilöitä. Näitä tietoja ovat muun muassa nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä verkkotunnistetiedot. Hauenkalastajien tallentamia tietoja ovat esim. rekisteröidyn (rekisterissä oleva tunnistettava tai tunnistettavissa oleva henkilö)

Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Tilaustiedot
• Puhelinnumero
• Rekisteröidyn ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkuuksien luonnin, kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. 25.5.2018 alkaen kaikissa tilanteissa, joissa henkilötietoja tallennetaan, on tietojen tallentamisen edellytyksenä GDRP:n vaatima Opt-in eli henkilön itsensä antama suostumus henkilötietojensa keräämiseen ja käsittelyyn.

Huomioithan, että Facebookissa tapahtuva mahdollinen tiedonkeruu ei ole Hauenkalastajat Suomi Oy:n hallinnassa, vaan sitä toteutetaan Facebookin tietoturvakäytännön ja asiakassopimusten piirissä.

7. Tietojen luovutus

Hauenkalastajat ei luovuta asiakastietoja eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisteröidyt tiedot

GDRP:n mukaisesti rekisteröidyt voivat pyytää Hauenkalastajilta tietoja omista henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä. Lisäksi heillä on oikeus siirtää ja poistaa omia tietojaan.

Tietosuoja

Kaikki henkilötiedot, jotka on annettu Hauenkalastajien kautta, kuuluvat tietosuojakäytäntömme piiriin ja sen ehdot on sisällytetty tähän. Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Viestintä

Osallistumalla Hauenkalastajien tapahtumiin ja kilpailuihin, jotka vaativat henkilötietojen tallentamisen, hyväksyt sen, että voimme lähettää sähköistä viestintää Hauenkalastajien palvelimien kautta. Nämä viestit saattavat sisältää viestejä rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Hyväksyt sen, että mikä tahansa huomautus, sopimukset, tiedon luovutus tai muut viestit, jotka lähetämme sinulle sähköisesti täyttävät kaikki lain vaatimat viestintävaatimukset, mukaan lukien sen, että viestinnän tulee olla kirjallisessa muodossa. Säilytä kopio elektronisista viesteistä joko tulostamalla viesti, tai tallentamalla elektroninen kopio. Hyväksyt myös, että Hauenkalastajat voi lähettää sinulle tiedotuksia, esim. uutiskirjeitä Hauenkalastajien järjestämistä tapahtumista, erikoistarjouksia, mainostiedotuksia ja asiakaskyselyitä sähköpostitse tai muilla tavoilla. Mikäli et enää halua vastaanottaa tiettyjä ei-liiketoimiin liittyviä viestejä Hauenkalastajilta, ota yhteyttä osoitteeseen info@hauenkalastajat.fi.

Immateriaalioikeudet

Hauenkalastajat.fi -sivua, mukaan lukien kaikkea Hauenkalastajat Facebook-palvelun sisältöä, koskevat kansainväliset tekijänoikeuslait, liikesalaisuus- tai muut immateriaalioikeuslait ja sopimukset.

Sovellettava laki

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti.

Annettujen tietojen käyttö

Hauenkalastajat voi vapaasti käyttää kaikkia kommentteja, informaatiota, ideoita, käsitteitä, arvosteluja tai tekniikoita tai muuta materiaalia, jota sisältyy meille mahdollisesti lähettämiisi viesteihin, mukaan lukien vastaukset kyselyihin ja tutkimuksiin sekä Hauenkalastajat-verkkosivustolle lähettämäsi viestit. Nämä Hauenkalastajat saa käyttöönsä ilman lisähyvitystä, tunnustusta tai maksua sinulle mihin hyvänsä käyttötarkoitukseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuotteiden kehitykseen, tuotantoon ja markkinointiin, ja Hauenkalastajat Suomi Oy:n toiminnan kehittämiseen, muokkaamiseen ja parantamiseen.