Hauenkalastajan ”kymmenen käskyä” yhdellätoista kohdalla

Posted on Posted in Tärkeät tiedoitteet

Tässä on nyt luotuna ”kymmenen käskyä” jossa kuitenkin 11 pykälää. Yhteistyössä Suomen Haukiseuran kanssa. Iso kiitos Haukiseuralle.

Suurhauki – arvokala

Suurhauki on arvokala niin vahvojen geenien pankkina, virkistyskalastuskohteena kuin vesistöjen luonnollisena poistokalastajana. Suurhauki on paljon arvokkaampi vedessä kuin lautasella. Niinpä meidän suomalaisten olisi aika luopua siitä ikiaikaisesta perinteestä, jossa kaikkein suurimmat yksilöt pääsevät kaikkein varmimmin hengestään.

Yhä useammat vastuulliset kalastajat ovat ymmärtäneet vesistönsä kestävän käytön ja asettaneet itselleen vapaaehtoisen ylämitan ja päästävät sitä suuremmat kalat takaisin. Suuren kalan määritelmä vaihtelee vesistökohtaisesti, mutta kaikkialla viisikiloista voi jo pitää suurena haukena. Parhaita ruokakaloja ovat noin 1-3 kg hauet sekä pyynnin yhteydessä pahasti vahingoittuneet suuremmat. Terveen ja hyvävoimaisen suurhauen vapautus on kuin laittaisi rahaa haukipankkiin.

Näyttää kuitenkin siltä, että vapautettavan hauen käsittely ei ole kaikille ihan päivänselvää hyvästä tahdosta huolimatta. Sen vuoksi kokosimme tähän vapauttajan ”kymmenen käskyä”. Onnistunut vapautus on vapauttava kokemus myös kalastajalle.

1§ Päätä etukäteen, aiotko ottaa ruokakaloja ja minkäkokoisia. Kalan käsittelyn kannalta on oleellinen merkitys sillä, aiotaanko kala pitää vai vapauttaa.

2§ Varaudu vapauttamiseen hankkimalla sellaisia välineitä joiden avulla kalan voi nostaa vedestä, irrottaa uistimesta ja punnita ilman vaurioita. Tällaisia ovat esimerkiksi solmuton kumihavashaavi, punnituspussi ja pitkät pihdit.

3§ Pidä välineet käsillä, sillä punnituspussin ja pihtien kaivaminen veneen takalaatikosta on usein myöhäistä siinä vaiheessa kun suurhauki on jo veneessä. Varaudu siis aina siihen, että saat sen suuren.

4§ Tee rohkeita ratkaisuja. Katkaise esimerkiksi koukku, jos se on kalan selviämisen kannalta järkevää. Tai jos kala vuotaa vähänkin, harkitse mittaamisen, punnitsemisen ja kuvaamisen tarvetta. Voit myös vähentää koukkujen määrää tai käyttää väkäsettömiä koukkuja irrotuksen helpottamiseksi.

5§ Ole rauhallinen, mutta ripeäotteinen. Jos käytössäsi on haavi tai punnituspussi, kalaa kannattaa pitää operaation aikana mahdollisimman paljon vedessä, jolloin ilma-altistus lyhenee.

6§ Punnitse vaakatasossa, jos mahdollista. Suurkala on järkevämpää punnita haavissa kuin pystyssä leuasta roikotettuna. Raskaan mätikalan nikamat saattavat vaurioitua punnituksessa.

7§ Vältä vääriä otteita – siis sellaisia, jotka ovat hauelle luonnottommia. Älä roikota suurta haukea pitkään pystyssä, älä laske sitä kuivalle tai roskaiselle alustalle, kuten maahan, ellei ole pakko. Älä pidä sitä myöskään pitkään kuivilla. Yli viiden asteen pakkasella haukea ei voi vapauttaa.

8§ Elvytä kalaa ennen vapautusta. Pidä kalasta kiinni vedessä ja odota, että se lähtee reippaasti uimaan. Se, että työnnät kalan vauhdilla pinnan alle ei varmista sen selviämistä.

9§ Ole valmis tappamaan. Jos kala vuotaa runsaasti verta, on saanut pahoja silmä- tai kidusvaurioita tai ei lähde elvytyksestä huolimatta uimaan, ota kala ylös. Hinnalla millä hyvänsä ei pidä yrittää vapauttaa kalaa.

10§ Ota kalaa kunnioittava kuva. Toimi ripeästi, mutta huolellisesti. Ole kriittinen itsellesi, erityisesti kun julkaiset saamasi kalan kuvan netissä. Oliko kala varmasti vapauttamiskelpoinen? Näyttääkö kuva siltä, että kala on voimissaan? Ole valmis myös siihen, että internetissä julkaistu kuva saa julkisen teilauksen, jos siihen on aihetta.

Tämä lisäpykälä on vastuullisen kalastuksen puolestapuhujille:

11§ Säilytä suhteellisuudentaju. Et pysty suojelemaan jokaista Suomen suurhaukea. Osa kalastajista saa viiden kilon hauen kerran elämässään, jos silloinkaan. Ei voi olettaa, että tällainen kalastaja on hankkinut saman välinearsenaalin kuin monta suurhaukea vuodessa saava. Eikä ensimmäistä suurkalaa saava myöskään pysty käsittelemään kalaa kuin ammattilainen. Ohjataan ja neuvotaan, mutta ei tuomita eikä jeesustella.