Adressi

Posted on Posted in Vastuullinen kalastus

Tässä palautetta ERÄ-lehden Suomen Suurin -kilpailun muokkaamiseksi vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Viitekehykseksi tämä
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1433646755471
http://www.suomenhaukiseura.fi/…/haukifaktat-kuntoon-20-1…/
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/

Uhanalaisia lajeja tai vesistöille ja kalastajille merkityksellisiä suuria yksilöitä ei tarvitse tappaa paremmuuden selvittämiseksi.

 

Jotta kilpailu vastaisi paremmin ajan henkeä, ehdottaisimme sen kehittämiseksi seuraavia vaihtoehtoja:

1. Kilpailu käydään puhtaasti pyydystä ja päästä -kilpailuna, jossa huolellinen dokumentointi (punnitus, mittaus, valokuvaus, kalakaverin todistus jne) on avainasemassa.

2. Toinen vaihtoehto on se, että kilpailu säilytetään nykyisellään eli kilpailija voi osallistua joko tapetulla tai vapautetulla kalalla, mutta tuodaan nykyisen kilpailun rinnalle mainitun kaltainen sarja vain vapautetuille kaloille. Jotta ajan henki toteutuisi ja kannustettaisiin kalastajia vastuulliseen toimintaan, vapautus-sarjaa voisi boostata merkittävästi paremmilla palkinnoilla.

 

Mikäli kilpailuun tulisi kaksi erillistä sarjaa ja vapautettujen sarjassa ilmoitukset ohittavat kappalemäärältään tapetut yksilöt, voisi harkita hetkeä, jolloin tapettujen yksilöjen kilpailun voisi haudata kokonaan.

Vuosikymmeniä meni siten, että vapautetulla kalalla ei voinut kilpailuun osallistua. Nyt kuitenkin maailma ja kalamiesten asenteet ovat muuttuneet, ja seuraava luonnollinen askel on kääntää asetelmaa vastuulliseen suuntaan, tavoitteena että ”tapetulla kalalla ei voi kilpailuun osallistua”. Alussa muutokset saisivat varmasti aikaan muutosvastarintaa, mutta jos siirtymä toteutetaan rinnakkaisilla sarjoilla, vastarinta tasoittuu nopeasti. Hyvänä esimerkkinä kehityksestä voidaan pitää viikonloppuna kolmannen kerran järjestettyä Hong Kong Challenge -kalastuskilpailua. Vastuullisessa kilpailussa oli vuonna 2014 77 venekuntaa, 2015 96 venekuntaa, ja 2016 niitä oli 150 kappaletta! Vastuullisuudelle on tilausta.

Passiivinen pyydys (verkko) ei saalistaan valikoi, tappaa saaliinsa lähes poikkeuksetta ja aiheuttaa lisäksi Saimaalla vuosittain useamman uhanalaisen saimaannorpan kuoleman, puhumattakaan linnuista ja muista eläimistä. Pyydyssarjan olemassaoloa ja sen tarpeellisuutta kannattaisi samalla harkita.

Uskomme ja toivomme että ERÄ-lehti ottaa vastuullisen kalastuksen vakavissaan ja näyttää 2017 esimerkkiä liittyen vastuullisen toiminnan edistäjien joukkoon.

Ystävällisin terveisin Hauenkalastajat Facebook/.fi