Lehdistötiedote

Posted on Posted in Tärkeät tiedoitteet, Vastuullinen kalastus

20.09.2016                                                                                                                                                                                                   LEHDISTÖTIEDOTE

                                                                                                                                                                                                                      JULKAISUVAPAA HETI

 

YLI TUHAT KALASTUKSEN HARRASTAJAA HALUAA MUUTTAA SUOMEN TUNNETUIMMAN KALASTUSKILPAILUN SÄÄNNÖT VASTUULLISIMMIKSI

Sosiaalisessa mediassa toimiva Hauenkalastajat-ryhmä kehottaa laatimassaan adressissa ERÄ-lehteä muuttamaan kalastuskilpailunsa sääntöjä kestävämpään suuntaan. Adressi keräsi viikon aikana 1151 nimeä, ja sen ovat allekirjoittaneet mm. tunnetut vastuullisen kalastuksen puolestapuhujat näyttelijä Jasper Pääkkönen ja juontaja Mikko ”Peltsi” Peltola.

”Lyhyessä ajassa spontaanisti sosiaalisen median kalastusfoorumeilla tuhatkunta nimeä kerännyt vetoomus kielii vahvasta kalastuskulttuurin murroksesta Suomessa. Nykyaikainen virkistyskalastaja ei enää koe, että ennätyskalan tappaminen on palkitsemisen arvoinen asia, sillä tiedetään, että juuri isoimmat yksilöt ovat kalakannan elinvoimaisuuden kannalta kaikista arvokkaimpia. Suomalaisten kalastusmedioiden on ennemmin tai myöhemmin reagoitava tähän murrokseen, ja samalla kannettava oma kortensa kekoon kalakantojen vahvistamisessa”, toteaa Jasper Pääkkönen.

Useissa Euroopassa järjestettävissä petokalojen kalastuskilpailuissa on siirrytty noudattamaan käytäntöä, jossa pyydystetyt kalat vapautetaan mittaamisen ja kuvaamisen jälkeen hyväkuntoisina takaisin vesistöön. Etenkin suurten emokalojen vapauttaminen on välttämätöntä, mikäli kalakannat halutaan säilyttää tuottavina. Suurten kalojen saaliiksi ottaminen heikentää tutkitusti kalakantojen uusiutumiskykyä, koska isot emokalat tuottavat eniten poikasia. Isojen emokalojen poikasista tulee myös varmuudella aikanaan isoja. Kalastuksen harrastajien tulisikin valikoida ruokakalat maltillisesti välikoon kaloista.

”Valitettava totuus on se, että tiettyihin kalalajeihin ja etenkin niiden suuriin yksilöihin kohdistuu kohtuuttoman suuri pyyntipaine. Erinäiset ympäristösyyt ovat vuosien saatossa vaikuttaneet siihen, että moni kalakanta on heikko, samalla kun kalastuksen harrastajamäärät ovat mittavasti kasvaneet. Yhtälö on kalakannoille tappiollinen, joten turvataksemme kalakantojen hyvän tulevaisuuden, on kalastuskulttuurin muututtava kestävämpään suuntaan. Yksi merkittävä toimenpide on valikoiva kalastus siten, että saalispaine ei kohdistu erityisen kookkaisiin yksilöihin tai emokaloihin, joiden tehtävä suvunjatkajina on ihmisravintoa tärkeämpi. Siksi kilpailut siitä kuka tappaa suurimman kalan pitäisi lopettaa kokonaan ja suorittaa isomusten dokumentointi kestävästi saaliit vapauttaen”, sanoo Mikko ”Peltsi” Peltola.

Suomessa asiaan on alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuosina. Edelleen valitettavan usein kalastuskilpailuissa vaaditaan, että kalat on otettu saaliiksi ja punnittu esim. kaupassa.

”Kalat voidaan koon todentamiseksi valokuvata esimerkiksi mittanauhan kanssa, ja kilpailujen paremmuus voidaan ratkaista pituuteen perustuen ilman niin sanottua virallista punnitusta. Kilpailut, joissa kannustetaan ruokakaloina arvottomien mutta emokaloina tärkeiden kalojen pyyntiin esimerkiksi passiivisilla pyydyksillä, vievät kalastuskulttuuria väärään suuntaan, ja ne olisi syytä jättää menneisyyteen”, adressin allekirjoittanut Itä-Suomen Yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen apulaisprofessori Anssi Vainikka ehdottaa.

Vuonna 2013 Facebookissa perustettuun Hauenkalastajat-ryhmään kuuluu yli 8000 jäsentä. Ryhmän tarkoituksena on edistää vastuullisen kalastuskulttuurin kehittymistä Suomessa.